Du thuyền hơi nước đầu tiên trên thế giới - Bảo tàng Hàng hải Scotland

Carola là du thuyền chạy bằng hơi nước lâu đời nhất, được đóng năm 1898 bởi Scott & Sons of Bowling. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Scottish Maritime Museum.

Related projects


Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Get On The Waitlist For Viz4D Access

We'll be sending invites gradually over time.