Lọ báo đốm Costa Rica - 800 năm tuổi

Lọ trang trí hình báo đốm và các vì sao do người Costa Rica chế tác. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản Châu Mỹ của Viện nghiên cứu nghệ thuật Minneapolis.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.25
Support 3ds Max 2019 to 2025, Corona Renderer and V-Ray Renderer.

Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy